Adatvédelmi szabályzat

Név: Éljen Szombathely! Egyesület  (képviseli: Tóth Kálmán elnök, cégjegyzékszáma: 18-02-0200333, adószám: 18207800-1-18)

Cím: Szombathely 9700 Fő tér 2. 2/7.

E-mail: eljenszombathely@gmail.com

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: Infotv.)

Az adatkezelést közszereplőként és helyi civil szervezetként végezzük. Ennek célja, hogy kapcsolatot tudjunk tartani azokkal a szimpatizánsokkal, nézőkkel, érdeklődőkkel, akik kifejezik érdeklődésüket a közéleti tevékenységünkkel kapcsolatban. A velük folytatott kapcsolattartást az adatok segítségével igyekezzük minél relevánsabbá tenni a számukra. Olyan témákban, olyan csatornákon és olyan területekkel kapcsolatban kapjanak információt, amivel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetve jelezték az érdeklődésüket. A kapcsolattartás keretében tájékoztatjuk őket videóink, nyilatkozataink és más alkotásaink, közösségi média posztjaink megjelenéséről; az általunk feldolgozott társadalmi-szakpolitikai jelenségekről; az általunk szervezett eseményekről; politikai-szakpolitikai kezdeményezéseinkről; a közélettel kapcsolatos, véleményünk szerint releváns aktuális ügyekről; közéleti tevékenységünkről, meghívjuk őket rendezvényekre, eseményekre, valamint kérjük a támogatásukat.

A kezelt adatok köre arra terjed ki, amiket a velünk kapcsolatba lévő érdeklődők megadnak a Messenger csatornánkon keresztül; Facebook oldalunkon saját maguk adatbevitellel vagy a fenti platformokat üzemeltető vállalkozások API-ján publikusan elérhető információként.

Ilyen Facebooktól átvett adat a kapcsolatba lépő érdeklődő neve és egyedi Facebook azonosítója, ami a neki való üzenet-küldéshez szükséges. Lehetséges további adat, hogy a velünk Messengeren vagy Facebook-os regisztráció alapján kapcsolatban lévő érdeklődők milyen témák iránt érdeklődtek a közszereplői Facebook oldalainkon, a petíciós és konzultációs weboldalainkon, a Messenger csatornánkon.

A CRM rendszerünkbe bekerülők által megadott további adat lehet elsődlegesen további elérhetőségi adat (pl.: e-mail cím, telefonszám, lakcím stb.), de ezen túl kiterjedhet arra is, hogy a velünk folytatott kommunikáció során milyen témákban, milyen területekkel kapcsolatban mutatott érdeklődést, milyen kommenteket tett, milyen e-maileket, üzeneteket írt.

Az adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul

Az adatokat visszavonásig kezeljük. A hozzájárulás visszavonására lehetőség van e-mailben (eljenszombathely@gmail.com) és a Messenger csatorna menüjén keresztül közvetlenül is.

A személyes adatokat az EGT területén kívülre nem továbbítunk. Harmadik félnek nem adjuk át az adatokat (kivéve a technikai adatfeldolgozót). Semmilyen kereskedelmi célra nem használjuk fel az adatokat.

Technikai adatkezelői megoldásaink garantáltan GDPR-konform megoldások, a felhasználók adatait nem továbbítják harmadik országokba, nem használják a jelen nyilatkozatban foglalt célokon túl semmilyen más célra.

Adatfeldolgozónk biztosítja az adatok tárolásához szükséges szervereket, amelyek az EGT területén belül találhatók. Az általunk igénybevett adatfeldolgozó megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általam kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen személyes adatait kezeljük.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy módosítsuk valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét).

A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a személyes adatainak a törlését.

Kezdőoldal      Bemutatkozunk  KapcsolatImpresszum